نشست رئیس آکادمی ملی المپیک با اصحاب رسانه (دوشنبه 19 آذرماه 1397)

نشست1

دوشنبه ۱۹ آذر ۱۳۹۷

نشست2

دوشنبه ۱۹ آذر ۱۳۹۷

نشست3

دوشنبه ۱۹ آذر ۱۳۹۷

نشست4

دوشنبه ۱۹ آذر ۱۳۹۷

نشست5

دوشنبه ۱۹ آذر ۱۳۹۷

نشست6

دوشنبه ۱۹ آذر ۱۳۹۷

نشست 7

دوشنبه ۱۹ آذر ۱۳۹۷

نشست8

دوشنبه ۱۹ آذر ۱۳۹۷

نشست9

دوشنبه ۱۹ آذر ۱۳۹۷
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.