توسط آکادمی ملی المپیک برگزار شد: کارگاه تمرینات کاربردی (functional training) ویژه مربیان شهر اراک

اراک1

چهارشنبه ۱۴ آذر ۱۳۹۷

اراک2

چهارشنبه ۱۴ آذر ۱۳۹۷

اراک3

چهارشنبه ۱۴ آذر ۱۳۹۷

اراک4

چهارشنبه ۱۴ آذر ۱۳۹۷

اراک5

چهارشنبه ۱۴ آذر ۱۳۹۷

اراک6

چهارشنبه ۱۴ آذر ۱۳۹۷

اراک7

چهارشنبه ۱۴ آذر ۱۳۹۷

اراک8

چهارشنبه ۱۴ آذر ۱۳۹۷

اراک9

چهارشنبه ۱۴ آذر ۱۳۹۷

اراک10

چهارشنبه ۱۴ آذر ۱۳۹۷

اراک12

چهارشنبه ۱۴ آذر ۱۳۹۷
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.