کارگاه آشنایی با مسئولیت‌های حقوقی ویژه سرپرستان تیم‌های ملی

دوره مسئولیت حقوقی سرپرستان

چهارشنبه ۳۰ آبان ۱۳۹۷

دوره مسئولیت حقوقی سرپرستان

چهارشنبه ۳۰ آبان ۱۳۹۷

دوره مسئولیت حقوقی سرپرستان

چهارشنبه ۳۰ آبان ۱۳۹۷

دوره مسئولیت حقوقی سرپرستان

چهارشنبه ۳۰ آبان ۱۳۹۷

دوره مسئولیت حقوقی سرپرستان

چهارشنبه ۳۰ آبان ۱۳۹۷
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.