کارگاه دانش افزایی ویژه مدیران پایگاه ورزش قهرمانی و روسای کمیته های استعدادیابی فدراسیون های ورزشی

کارگاه استعدادیابی

یکشنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۷

کارگاه استعدادیابی

یکشنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۷

کارگاه استعدادیابی

یکشنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۷

کارگاه استعدادیابی

یکشنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۷

کارگاه استعدادیابی

یکشنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۷

کارگاه استعدادیابی

یکشنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۷

کارگاه استعدادیابی

یکشنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۷

کارگاه استعدادیابی

یکشنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۷

کارگاه استعدادیابی

یکشنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۷

کارگاه استعدادیابی

یکشنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۷
صفحه ۱ از ۲
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.