نشست مشترک رئیس و مدیران مراکز آکادمی ملی المپیک با مسئولین کمیته‌های آموزش فدراسیون‌های ورزشی (یکشنبه 13 آبان 1397)

نشست مشترک1

یکشنبه ۱۳ آبان ۱۳۹۷

نشست مشترک2

یکشنبه ۱۳ آبان ۱۳۹۷

نشست مشترک3

یکشنبه ۱۳ آبان ۱۳۹۷

نشست مشترک4

یکشنبه ۱۳ آبان ۱۳۹۷

نشست مشترک5

یکشنبه ۱۳ آبان ۱۳۹۷

نشست مشترک6

یکشنبه ۱۳ آبان ۱۳۹۷

نشست مشترک7

یکشنبه ۱۳ آبان ۱۳۹۷

نشست مشترک8

یکشنبه ۱۳ آبان ۱۳۹۷

نشست مشترک9

یکشنبه ۱۳ آبان ۱۳۹۷

نشست مشترک10

یکشنبه ۱۳ آبان ۱۳۹۷
صفحه ۱ از ۲
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.