پنجمین کارگروه شورای سیاست گذاری تاریخ شفاهی ورزش ایران (سه شنبه 24 مهرماه 1397 )

جلسه3

سه شنبه ۲۴ مهر ۱۳۹۷

جلسه1

سه شنبه ۲۴ مهر ۱۳۹۷

جلسه2

سه شنبه ۲۴ مهر ۱۳۹۷

جلسه4

سه شنبه ۲۴ مهر ۱۳۹۷
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.