مراسم تکریم، تجلیل و معارفه رییس آکادمی ملی المپیک و پارالمپیک ( چهارشنبه 23 اسفندماه 1396 )

تودیع و معارفه1

شنبه ۲۶ اسفند ۱۳۹۶

تودیع و معارفه2

شنبه ۲۶ اسفند ۱۳۹۶

تودیع و معارفه3

شنبه ۲۶ اسفند ۱۳۹۶

تودیع و معارفه4

شنبه ۲۶ اسفند ۱۳۹۶

تودیع و معارفه5

شنبه ۲۶ اسفند ۱۳۹۶

تودیع و معارفه6

شنبه ۲۶ اسفند ۱۳۹۶

تودیع و معارفه7

شنبه ۲۶ اسفند ۱۳۹۶

تودیع و معارفه8

شنبه ۲۶ اسفند ۱۳۹۶

تودیع و معارفه9

شنبه ۲۶ اسفند ۱۳۹۶

تودیع و معارفه10

شنبه ۲۶ اسفند ۱۳۹۶
صفحه ۱ از ۲
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.