چهل و پنجمین مجمع عمومی و انتخاباتی کمیته ملی المپیک ( دوشنبه 25 دیماه 1396 آکادمی ملی المپیک )

مجمع14

سه شنبه ۲۶ دی ۱۳۹۶

مجمع

سه شنبه ۲۶ دی ۱۳۹۶

مجمع15

سه شنبه ۲۶ دی ۱۳۹۶

مجمع1

سه شنبه ۲۶ دی ۱۳۹۶

مجمع2

سه شنبه ۲۶ دی ۱۳۹۶

مجمع3

سه شنبه ۲۶ دی ۱۳۹۶

مجمع4

سه شنبه ۲۶ دی ۱۳۹۶

مجمع5

سه شنبه ۲۶ دی ۱۳۹۶

مجمع6

سه شنبه ۲۶ دی ۱۳۹۶

مجمع7

سه شنبه ۲۶ دی ۱۳۹۶

مجمع8

سه شنبه ۲۶ دی ۱۳۹۶

مجمع9

سه شنبه ۲۶ دی ۱۳۹۶
صفحه ۱ از ۲
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.