دومین همایش ملی ورزش در کودکی ( پنجشنبه دوم آذرماه 1396 آکادمی ملی المپیک و پارالمپیک )

همایش کودکی13

شنبه ۴ آذر ۱۳۹۶

همایش کودکی1

شنبه ۴ آذر ۱۳۹۶

همایش کودکی16

شنبه ۴ آذر ۱۳۹۶

همایش کودکی2

شنبه ۴ آذر ۱۳۹۶

همایش کودکی17

شنبه ۴ آذر ۱۳۹۶

همایش کودکی3

شنبه ۴ آذر ۱۳۹۶

همایش کودکی18

شنبه ۴ آذر ۱۳۹۶

همایش کودکی4

شنبه ۴ آذر ۱۳۹۶

همایش کودکی5

شنبه ۴ آذر ۱۳۹۶

همایش کودکی19

شنبه ۴ آذر ۱۳۹۶

همایش کودکی6

شنبه ۴ آذر ۱۳۹۶

همایش کودکی7

شنبه ۴ آذر ۱۳۹۶
صفحه ۱ از ۲
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.