ورزشکاران دعوت شده به اردوی تیم ملی اسکواش جوانان در دو بخش آقایان و بانوان در آزمونهای آمادگی جسمانی آکادمی ملی المپیک حضور یافتند

اسکواش1

سه شنبه ۱۳ تیر ۱۳۹۶

اسکواش 2

سه شنبه ۱۳ تیر ۱۳۹۶

اسکواش3

سه شنبه ۱۳ تیر ۱۳۹۶

اسکواش 4

سه شنبه ۱۳ تیر ۱۳۹۶

اسکواش5

سه شنبه ۱۳ تیر ۱۳۹۶
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.