دوره مدیریت ورزشی ویژه سرپرستان تیم های اعزامی به رویدادهای بزرگ ورزشی (28 لغایت 30 فروردین 1396)

مدیریت ورزشی1

یکشنبه ۳ اردیبهشت ۱۳۹۶

مدیریت ورزشی2

یکشنبه ۳ اردیبهشت ۱۳۹۶

مدیریت ورزشی3

یکشنبه ۳ اردیبهشت ۱۳۹۶

مدیریت ورزشی4

یکشنبه ۳ اردیبهشت ۱۳۹۶

مدیریت ورزشی5

یکشنبه ۳ اردیبهشت ۱۳۹۶

مدیریت ورزشی6

یکشنبه ۳ اردیبهشت ۱۳۹۶

مدیریت ورزشی7

یکشنبه ۳ اردیبهشت ۱۳۹۶

مدیریت ورزشی8

یکشنبه ۳ اردیبهشت ۱۳۹۶

مدیریت ورزشی9

یکشنبه ۳ اردیبهشت ۱۳۹۶

مدیریت ورزشی10

یکشنبه ۳ اردیبهشت ۱۳۹۶
صفحه ۱ از ۲
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.