نشست کارگروه یازدهمین جشنواره بین المللی فیلم های ورزشی در آکادمی ملی المپیک و پارالمپیک

جشنواره فیلم ورزشی1

شنبه ۲۷ شهریور ۱۳۹۵

جشنواره فیلم ورزشی2

شنبه ۲۷ شهریور ۱۳۹۵

جشنواره فیلم ورزشی4

شنبه ۲۷ شهریور ۱۳۹۵

جشنواره فیلم ورزشی5

شنبه ۲۷ شهریور ۱۳۹۵

جشنواره فیلم ورزشی6

شنبه ۲۷ شهریور ۱۳۹۵

جشنواره فیلم ورزشی7

شنبه ۲۷ شهریور ۱۳۹۵

جشنواره فیلم ورزشی8

شنبه ۲۷ شهریور ۱۳۹۵
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.