بازدید دکتر محمود گودرزی وزیر ورزش و جوانان از تمرینات تیم ملی شمشیربازی اسلحه سابر در آکادمی ملی المپیک و پارالمپیک دوشنبه 1395/2/20

بازدید وزیر از شمشیربازی1

سه شنبه ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۵

بازدید وزیر از شمشیربازی2

سه شنبه ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۵

بازدید وزیر از شمشیربازی3

سه شنبه ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۵

بازدید وزیر از شمشیربازی4

سه شنبه ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۵

بازدید وزیر از شمشیربازی5

سه شنبه ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۵

بازدید وزیر از شمشیربازی6

سه شنبه ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۵
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.