بازدید دانشجویان آکادمی فدراسیون وزنه برداری از آکادمی ملی المپیک پنجشنبه 1395/1/26

بازدید آکادمی فدراسیون وزنه برداری1

دوشنبه ۳۰ فروردین ۱۳۹۵

بازدید آکادمی فدراسیون وزنه برداری2

دوشنبه ۳۰ فروردین ۱۳۹۵

بازدید آکادمی فدراسیون وزنه برداری3

دوشنبه ۳۰ فروردین ۱۳۹۵

بازدید آکادمی فدراسیون وزنه برداری4

دوشنبه ۳۰ فروردین ۱۳۹۵

بازدید آکادمی فدراسیون وزنه برداری5

دوشنبه ۳۰ فروردین ۱۳۹۵

بازدید آکادمی فدراسیون وزنه برداری6

دوشنبه ۳۰ فروردین ۱۳۹۵

بازدید آکادمی فدراسیون وزنه برداری7

دوشنبه ۳۰ فروردین ۱۳۹۵

بازدید آکادمی فدراسیون وزنه برداری8

دوشنبه ۳۰ فروردین ۱۳۹۵
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.