مسابقات انتخابی تیم ملی شمشیربازی در آکادمی ملی المپیک و پارالمپیک

انتخابی شمشیربازی 3

دوشنبه ۱۴ دی ۱۳۹۴

انتخابی شمشیربازی 1

دوشنبه ۱۴ دی ۱۳۹۴

انتخابی شمشیربازی 2

دوشنبه ۱۴ دی ۱۳۹۴

انتخابی شمشیربازی 4

دوشنبه ۱۴ دی ۱۳۹۴

انتخابی شمشیربازی 5

دوشنبه ۱۴ دی ۱۳۹۴

انتخابی شمشیربازی 6

دوشنبه ۱۴ دی ۱۳۹۴

انتخابی شمشیربازی 7

دوشنبه ۱۴ دی ۱۳۹۴

انتخابی شمشیربازی 8

دوشنبه ۱۴ دی ۱۳۹۴

انتخابی شمشیربازی 9

دوشنبه ۱۴ دی ۱۳۹۴
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.