دیدار تنی چند از روسای فدراسیون ها با سرپرست آکادمی ملی المپیک و پارالمپیک

دیدار روسای فدراسیون ها با باقرزاده5

چهارشنبه ۹ دی ۱۳۹۴

دیدار روسای فدراسیون ها با باقرزاده1

چهارشنبه ۹ دی ۱۳۹۴

دیدار روسای فدراسیون ها با باقرزاده2

چهارشنبه ۹ دی ۱۳۹۴

دیدار روسای فدراسیون ها با باقرزاده3

چهارشنبه ۹ دی ۱۳۹۴

دیدار روسای فدراسیون ها با باقرزاده4

چهارشنبه ۹ دی ۱۳۹۴

دیدار روسای فدراسیون ها با باقرزاده6

چهارشنبه ۹ دی ۱۳۹۴

دیدار روسای فدراسیون ها با باقرزاده7

چهارشنبه ۹ دی ۱۳۹۴

دیدار روسای فدراسیون ها با باقرزاده8

چهارشنبه ۹ دی ۱۳۹۴

دیدار روسای فدراسیون ها با باقرزاده9

چهارشنبه ۹ دی ۱۳۹۴
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.