دومین جلسه هماهنگی معاون فرهنگی، آموزش و پژوهش وزارت ورزش و جوانان با سرپرست آکادمی ملی المپیک و بازدید از آکادمی

جلسه دوم هماهنگی با معاون وزیر 30

سه شنبه ۵ آبان ۱۳۹۴

جلسه دوم هماهنگی با معاون وزیر 29

سه شنبه ۵ آبان ۱۳۹۴

جلسه دوم هماهنگی با معاون وزیر 14

سه شنبه ۵ آبان ۱۳۹۴

جلسه هماهنگی با معاون وزیر 2

سه شنبه ۵ آبان ۱۳۹۴

جلسه دوم هماهنگی با معاون وزیر 15

سه شنبه ۵ آبان ۱۳۹۴

جلسه دوم هماهنگی با معاون وزیر 16

سه شنبه ۵ آبان ۱۳۹۴

جلسه دوم هماهنگی با معاون وزیر 1

سه شنبه ۵ آبان ۱۳۹۴

جلسه دوم هماهنگی با معاون وزیر 17

سه شنبه ۵ آبان ۱۳۹۴

جلسه دوم هماهنگی با معاون وزیر 2

سه شنبه ۵ آبان ۱۳۹۴

جلسه دوم هماهنگی با معاون وزیر 18

سه شنبه ۵ آبان ۱۳۹۴
صفحه ۱ از ۴
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.