آخرین تمرین تیم ملی شمشیربازی اسلحه سابرقبل از اعزام به رقابتهای جایزه بزرگ مسکو

شمشیربازی1

سه شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۴

شمشیربازی2

سه شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۴

شمشیربازی3

سه شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۴

شمشیربازی4

سه شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۴

شمشیربازی5

سه شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۴

شمشیربازی6

سه شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۴

شمشیربازی7

سه شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۴
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.