بازدید رییس کمیته ملی المپیک از اردوی تیم ملی کاراته در آکادمی ملی المپیک

کاراته بازدید

چهارشنبه ۱ اَمرداد ۱۳۹۳

کاراته بازدید

چهارشنبه ۱ اَمرداد ۱۳۹۳

کاراته بازدید

چهارشنبه ۱ اَمرداد ۱۳۹۳

کاراته بازدید

چهارشنبه ۱ اَمرداد ۱۳۹۳

کاراته بازدید

چهارشنبه ۱ اَمرداد ۱۳۹۳

کاراته بازدید

چهارشنبه ۱ اَمرداد ۱۳۹۳

کاراته بازدید

چهارشنبه ۱ اَمرداد ۱۳۹۳

کاراته بازدید

چهارشنبه ۱ اَمرداد ۱۳۹۳

کاراته بازدید

چهارشنبه ۱ اَمرداد ۱۳۹۳

کاراته بازدید

چهارشنبه ۱ اَمرداد ۱۳۹۳
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.