بازدید دکتر سجادی معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه ای وزارت ورزش و جوانان از اردوی تیمهای ملی کاراته بانوان و آقایان در آکادمی ملی المپیک

بازدید معاون وزیر ورزش از تیمهای ملی کاراته

دوشنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۳

بازدید معاون وزیر ورزش از تیمهای ملی کاراته

دوشنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۳

بازدید معاون وزیر ورزش از تیمهای ملی کاراته

دوشنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۳

بازدید معاون وزیر ورزش از تیمهای ملی کاراته

دوشنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۳

بازدید معاون وزیر ورزش از تیمهای ملی کاراته

دوشنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۳

بازدید معاون وزیر ورزش از تیمهای ملی کاراته

دوشنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۳

بازدید معاون وزیر ورزش از تیمهای ملی کاراته

دوشنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۳

بازدید معاون وزیر ورزش از تیمهای ملی کاراته

دوشنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۳

بازدید معاون وزیر ورزش از تیمهای ملی کاراته

دوشنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۳

بازدید معاون وزیر ورزش از تیمهای ملی کاراته

دوشنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۳
صفحه ۱ از ۲
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.