امضای تفاهم نامه همکاری میان دانشگاه علمی و کاربردی پرسپولیس و آکادمی ملی المپیک و پارالمپیک

پرسپولیس

چهارشنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۲

پرسپولیس

چهارشنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۲

پرسپولیس

چهارشنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۲

پرسپولیس

چهارشنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۲

پرسپولیس

چهارشنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۲

پرسپولیس

چهارشنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۲

پرسپولیس

چهارشنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۲

پرسپولیس

چهارشنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۲

پرسپولیس

چهارشنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۲

پرسپولیس

چهارشنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۲
صفحه ۱ از ۲
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.