دوره استعدادیابی وزنه برداری امیدهای المپیک 19 الی 23 شهریورماه

استعدادیابی وزنه برداری

یکشنبه ۱۹ شهریور ۱۳۹۱

استعدادیابی وزنه برداری

یکشنبه ۱۹ شهریور ۱۳۹۱

استعدادیابی وزنه برداری

یکشنبه ۱۹ شهریور ۱۳۹۱

استعدادیابی وزنه برداری

یکشنبه ۱۹ شهریور ۱۳۹۱

استعدادیابی وزنه برداری

یکشنبه ۱۹ شهریور ۱۳۹۱

استعدادیابی وزنه برداری

یکشنبه ۱۹ شهریور ۱۳۹۱

استعدادیابی وزنه برداری

یکشنبه ۱۹ شهریور ۱۳۹۱
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.