تست فیزیولوژیکی تیم ملی بوکس اعزامی به المپیک چین، 29/2/87

تست فیزیولوژیکی تیم ملی بوکس اعزامی به المپیک چین، 29/2/87 2

دوشنبه ۲۲ مهر ۱۳۸۷

تست فیزیولوژیکی تیم ملی بوکس اعزامی به المپیک چین، 29/2/87 3

دوشنبه ۲۲ مهر ۱۳۸۷

تست فیزیولوژیکی تیم ملی بوکس اعزامی به المپیک چین، 29/2/87 4

دوشنبه ۲۲ مهر ۱۳۸۷
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.