مراسم اختتامیه سی و هفتمین دوره استعدادیابی امید های المپیک وزنه برداری

استعدادیابی وزنه برداری

یکشنبه ۸ آبان ۱۳۹۰

استعدادیابی وزنه برداری

یکشنبه ۸ آبان ۱۳۹۰

استعدادیابی وزنه برداری

یکشنبه ۸ آبان ۱۳۹۰

استعدادیابی وزنه برداری

یکشنبه ۸ آبان ۱۳۹۰

استعدادیابی وزنه برداری

یکشنبه ۸ آبان ۱۳۹۰

استعدادیابی وزنه برداری

یکشنبه ۸ آبان ۱۳۹۰

استعدادیابی وزنه برداری

یکشنبه ۸ آبان ۱۳۹۰

استعدادیابی وزنه برداری

یکشنبه ۸ آبان ۱۳۹۰

استعدادیابی وزنه برداری

یکشنبه ۸ آبان ۱۳۹۰

استعدادیابی وزنه برداری

یکشنبه ۸ آبان ۱۳۹۰
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.