مراسم معارفه مهندس شاهرخ شهنازی رییس جدید آکادمی ملی المپیک و تودیع دکتر مهرزاد حمیدی

معارفه

سه شنبه ۱۹ مهر ۱۳۹۰

حمیدی

سه شنبه ۱۹ مهر ۱۳۹۰

معارفه

سه شنبه ۱۹ مهر ۱۳۹۰

علی آبادی

سه شنبه ۱۹ مهر ۱۳۹۰

معارفه

سه شنبه ۱۹ مهر ۱۳۹۰

معارفه

سه شنبه ۱۹ مهر ۱۳۹۰

معارفه

سه شنبه ۱۹ مهر ۱۳۹۰

معارفه

سه شنبه ۱۹ مهر ۱۳۹۰

معارفه

سه شنبه ۱۹ مهر ۱۳۹۰

معارفه

سه شنبه ۱۹ مهر ۱۳۹۰

معارفه

سه شنبه ۱۹ مهر ۱۳۹۰

معارفه

سه شنبه ۱۹ مهر ۱۳۹۰
صفحه ۱ از ۲
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.