مصاحبه مطبوعاتی جشنواره ملی بازیها و ورزشهای همگانی بمناسبت گرامیداشت هفته جهانی المپیک 2 لغایت 10 تیرماه

هفته جهانی المپیک

دوشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۰

هفته جهانی المپیک

دوشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۰

هفته جهانی المپیک

دوشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۰

هفته جهانی المپیک

دوشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۰

هفته جهانی المپیک

دوشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۰

هفته جهانی المپیک

دوشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۰

هفته جهانی المپیک

دوشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۰

هفته جهانی المپیک

دوشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۰

هفته جهانی المپیک

دوشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۰
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.