روز اول طرح معاینات پزشکی کاروان اعزامی به گوانگجو

کبدی

دوشنبه ۱۹ مهر ۱۳۸۹

پزشکی

دوشنبه ۱۹ مهر ۱۳۸۹

پزشکی

دوشنبه ۱۹ مهر ۱۳۸۹

پزشکی

دوشنبه ۱۹ مهر ۱۳۸۹

کبدی

دوشنبه ۱۹ مهر ۱۳۸۹

پزشکی

دوشنبه ۱۹ مهر ۱۳۸۹

پزشکی

دوشنبه ۱۹ مهر ۱۳۸۹

پزشکی

دوشنبه ۱۹ مهر ۱۳۸۹

پزشکی

دوشنبه ۱۹ مهر ۱۳۸۹

پزشکی

دوشنبه ۱۹ مهر ۱۳۸۹
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.