کارگاه علمی آموزشی ویژه کادر فنی تیم های اعزامی به بازیهای پارالمپیک گوانگجو

پارالمپیک 1

دوشنبه ۱۰ خرداد ۱۳۸۹

پارالمپیک 2

دوشنبه ۱۰ خرداد ۱۳۸۹

پارالمپیک 3

دوشنبه ۱۰ خرداد ۱۳۸۹

پارالمپیک 4

دوشنبه ۱۰ خرداد ۱۳۸۹

پارالمپیک 5

دوشنبه ۱۰ خرداد ۱۳۸۹

پارالمپیک 7

دوشنبه ۱۰ خرداد ۱۳۸۹

پارالمپیک 8

دوشنبه ۱۰ خرداد ۱۳۸۹

پارالمپیک 9

دوشنبه ۱۰ خرداد ۱۳۸۹

پارالمپیک

شنبه ۸ خرداد ۱۳۸۹
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.