نشست هیئت رییسه رادوکا، 16/7/87

سالن همایش های آکادمی ملی المپیک و پارالمپیک

نشست هیئت رئیسه رادوکا 16

چهارشنبه ۱۷ مهر ۱۳۸۷

نشست هیئت رئیسه رادوکا 1

چهارشنبه ۱۷ مهر ۱۳۸۷

نشست هیئت رئیسه رادوکا 17

چهارشنبه ۱۷ مهر ۱۳۸۷

نشست هیئت رئیسه رادوکا 2

چهارشنبه ۱۷ مهر ۱۳۸۷

نشست هیئت رئیسه رادوکا 18

چهارشنبه ۱۷ مهر ۱۳۸۷

نشست هیئت رئیسه رادوکا 3

چهارشنبه ۱۷ مهر ۱۳۸۷

نشست هیئت رئیسه رادوکا 19

چهارشنبه ۱۷ مهر ۱۳۸۷

نشست هیئت رئیسه رادوکا 4

چهارشنبه ۱۷ مهر ۱۳۸۷

نشست هیئت رئیسه رادوکا 20

چهارشنبه ۱۷ مهر ۱۳۸۷

نشست هیئت رئیسه رادوکا 5

چهارشنبه ۱۷ مهر ۱۳۸۷
صفحه ۱ از ۳
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.