دوره ملاحظات پزشکی در سفرهای ورزشی ویژه کاوران اعزامی به المپیک زمستانی

ملاحظات سفر

دوشنبه ۱۹ بهمن ۱۳۸۸

ملاحظات سفر

دوشنبه ۱۹ بهمن ۱۳۸۸

ملاحظات سفر

دوشنبه ۱۹ بهمن ۱۳۸۸

ملاحظات سفر

دوشنبه ۱۹ بهمن ۱۳۸۸

ملاحظات سفر

دوشنبه ۱۹ بهمن ۱۳۸۸

ملاحظات سفر

دوشنبه ۱۹ بهمن ۱۳۸۸
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.