دیدار رییس کمیته ملی المپیک با مدیران آکادمی ملی المپیک

مهندس محمد علی آبادی رییس کمیته ملی المپیک با حضور در جلسه مدیران آکادمی با مدیران و مسئولین بخشهای مختلف این مجموعه دیدار و در خصوص فعالیتهای آتی این مجموعه به گفتگو پرداخت. در ابتدای این جلسه دکتر مهرزاد حمیدی رییس آکادمی ملی المپیک و پارالمپیک گز

دیدار علی آبادی

سه شنبه ۸ دی ۱۳۸۸

دیدار علی آبادی

سه شنبه ۸ دی ۱۳۸۸

دیدار علی آبادی

سه شنبه ۸ دی ۱۳۸۸

دیدار علی آبادی

سه شنبه ۸ دی ۱۳۸۸

دیدار علی آبادی

سه شنبه ۸ دی ۱۳۸۸

دیدار علی آبادی

سه شنبه ۸ دی ۱۳۸۸

دیدار علی آبادی

سه شنبه ۸ دی ۱۳۸۸

دیدار علی آبادی

سه شنبه ۸ دی ۱۳۸۸

دیدار علی آبادی

سه شنبه ۸ دی ۱۳۸۸

دیدار علی آبادی

سه شنبه ۸ دی ۱۳۸۸
صفحه ۱ از ۲
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.