چهارمین اجلاس هیئت رئیسه رادوکا

تاریخ 16/7/87

چهارمین نشس هیدت رئیسه رادوکا 1

سه شنبه ۱۶ مهر ۱۳۸۷

چهارمین نشس هیدت رئیسه رادوکا 2

سه شنبه ۱۶ مهر ۱۳۸۷

چهارمین نشس هیدت رئیسه رادوکا 3

سه شنبه ۱۶ مهر ۱۳۸۷

چهارمین نشس هیدت رئیسه رادوکا 4

سه شنبه ۱۶ مهر ۱۳۸۷

چهارمین نشس هیدت رئیسه رادوکا 5

سه شنبه ۱۶ مهر ۱۳۸۷

چهارمین نشس هیدت رئیسه رادوکا 6

سه شنبه ۱۶ مهر ۱۳۸۷

چهارمین نشس هیدت رئیسه رادوکا 7

سه شنبه ۱۶ مهر ۱۳۸۷

چهارمین نشس هیدت رئیسه رادوکا 8

سه شنبه ۱۶ مهر ۱۳۸۷

چهارمین نشس هیدت رئیسه رادوکا 9

سه شنبه ۱۶ مهر ۱۳۸۷

دکتر قراخانلو

اجلاس رادوکا 16/7/87
سه شنبه ۱۶ مهر ۱۳۸۷

محمود خلیفه

عضو کمیته مبارزه با دوپینگ شورای المپیک آسیا
سه شنبه ۱۶ مهر ۱۳۸۷

اجلاس رادوکا

سه شنبه ۱۶ مهر ۱۳۸۷
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.