اولین کارگاه آموزشی مربیان تیم های ملی اعزامی به مسابقات آسیایی گوانگجو 2010 والمپیک 2012 لندن

اولین کارگاه مربیان تیم های ملی

یکشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۸۸

اولین کارگاه مربیان تیم های ملی

یکشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۸۸

افشارزاده

یکشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۸۸

اولین کارگاه مربیان تیم های ملی

یکشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۸۸

اولین کارگاه مربیان تیم های ملی

یکشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۸۸

اولین کارگاه مربیان تیم های ملی

یکشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۸۸

اولین کارگاه مربیان تیم های ملی

یکشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۸۸

اولین کارگاه مربیان تیم های ملی

یکشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۸۸

اولین کارگاه مربیان تیم های ملی

یکشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۸۸

اولین کارگاه مربیان تیم های ملی

یکشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۸۸
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.