تیم های ملی نوجوانان، جوانان و بزرگسالان دوومیدانی پارالمپیک در کلاس های آموزشی فرهنگی

د وره آموزش پارالمپیک

شنبه ۲۳ خرداد ۱۳۸۸

د وره آموزش پارالمپیک

شنبه ۲۳ خرداد ۱۳۸۸

د وره آموزش پارالمپیک

شنبه ۲۳ خرداد ۱۳۸۸

د وره آموزش پارالمپیک

شنبه ۲۳ خرداد ۱۳۸۸

د وره آموزش پارالمپیک

شنبه ۲۳ خرداد ۱۳۸۸

د وره آموزش پارالمپیک

شنبه ۲۳ خرداد ۱۳۸۸

د وره آموزش پارالمپیک

شنبه ۲۳ خرداد ۱۳۸۸
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.