آشنایی داوران و مربیان جوجیتسو با اهداف المپیزم

جوجیتسو

چهارشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۸۸

جوجیتسو

چهارشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۸۸

جوجیتسو

چهارشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۸۸

جوجیتسو

چهارشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۸۸

جوجیتسو

چهارشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۸۸

جوجیتسو

چهارشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۸۸
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.