تست تیم ملی تیراندازی با اهداف ثابت 12 اردیبهشت

تست تیم ملی تیراندازی با اهداف ثابت 12 اردیبهشت 1

شنبه ۱۲ اردیبهشت ۱۳۸۸

تست تیم ملی تیراندازی با اهداف ثابت 12 اردیبهشت 2

شنبه ۱۲ اردیبهشت ۱۳۸۸

تست تیم ملی تیراندازی با اهداف ثابت 12 اردیبهشت 3

شنبه ۱۲ اردیبهشت ۱۳۸۸

تست تیم ملی تیراندازی با اهداف ثابت 12 اردیبهشت 4

شنبه ۱۲ اردیبهشت ۱۳۸۸
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.