آکادمی المپیک|مراکز آکادمی|مرکز پزشکی ورزشی|دپارتمان پیشگیری از آسیب های ورزشی

دپارتمان پیشگیری از آسیب های ورزشی

دپارتمان پیشگیری از آسیب های ورزشی

 از سال 1397 در  مرکز پزشکی ورزشی آکادمی ملی المپیک فعال میباشد، دکتر محمد حسین  علیزاده استاد دانشگاه تهران و فارغ التحصیل دانشگاه منچستر رئیس دپارتمان پیشگیری از آسیب های ورزشی، اعضای دپارتمان شامل : دکتر الهام شیرزاد استاد دانشگاه تهران، دکتر حسن دانشمندی استاد تمام دانشگاه گیلان و فارغ التحصیل منچستر- انگلستان، دکتر منصور صاحب الزمانی استاد دانشگاه شهید باهنر کرمان، استاد مصطفی زارع استاد دانشگاه شهید بهشتی و دکتر سید شمس الدین تقوی رئیس مرکز پزشکی ورزشی و دنیا عسگری دبیر دپارتمان پیشگیری از آسیب های ورزشی می باشند .

مهم ترین هدف دپارتمان پیشگیری از آسیب های ورزشی ارتقا دانش مربیان و ورزشکاران و دانشجو ها و علاقمندان نسبت به پیشگیری آز آسیب های ورزشی ورزشکاران است، که در این ارتباط با برگزاری وبینار و سمینار های ملی و بین المللی و دوره های آموزشی و کارگاه های تخصصی بتوانند به دانش علمی  خود به منظور جلوگیری از آسیب های ورزشی بیافزایند و همچنین ورزشکاران آسیب دیده را به صورت تخصصی و با دستور عمل های لازم و علم کافی برای بازگشت به ورزش تهیه و اجرا نمایند.