توسط آکادمی ملی المپیک برگزار شد: کارگاه تمرینات کاربردی (functional training) ویژه مربیان شهر اراک

اراک1

اراک1

چهارشنبه ۱۴ آذر ۱۳۹۷
اراک2

اراک2

چهارشنبه ۱۴ آذر ۱۳۹۷
اراک3

اراک3

چهارشنبه ۱۴ آذر ۱۳۹۷
اراک4

اراک4

چهارشنبه ۱۴ آذر ۱۳۹۷
اراک5

اراک5

چهارشنبه ۱۴ آذر ۱۳۹۷
اراک6

اراک6

چهارشنبه ۱۴ آذر ۱۳۹۷
اراک7

اراک7

چهارشنبه ۱۴ آذر ۱۳۹۷
اراک8

اراک8

چهارشنبه ۱۴ آذر ۱۳۹۷
اراک9

اراک9

چهارشنبه ۱۴ آذر ۱۳۹۷
اراک10

اراک10

چهارشنبه ۱۴ آذر ۱۳۹۷
صفحه ۱ از ۲ ۲
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.