نشست خبری روسای کمیته ملی المپیک با مدیر عامل شرکت ایرانسل حامی ویژه تیم های اعزامی ایران به المپیک لندن 2012

ایرانسل

یکشنبه ۲۳ بهمن ۱۳۹۰

ایرانسل

یکشنبه ۲۳ بهمن ۱۳۹۰

ایرانسل

یکشنبه ۲۳ بهمن ۱۳۹۰

ایرانسل

یکشنبه ۲۳ بهمن ۱۳۹۰

ایرانسل

یکشنبه ۲۳ بهمن ۱۳۹۰

ایرانسل

یکشنبه ۲۳ بهمن ۱۳۹۰

ایرانسل

یکشنبه ۲۳ بهمن ۱۳۹۰

ایرانسل

یکشنبه ۲۳ بهمن ۱۳۹۰

ایرانسل

یکشنبه ۲۳ بهمن ۱۳۹۰
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.