/ درباره آکادمی

معرفی آکادمی

مطابق فصل چهار، ماده 27، بند 2 منشور المپیک، نقش کمیته های ملی المپیک، توسعه اصول پایه و ارزش های المپیزم در کشور خود، بخصوص در بخش ورزش و آموزش از طریق ترویج برنامه های آموزش المپیک در کلیه سطوح مدارس، موسسات تربیت بدنی – ورزشی و دانشگاه ها از طریق ایجاد موسسه یا سازمانی به طور اختصاصی مانند آکادمی های ملی المپیک می باشد.

بدین منظور، اندیشه و طرح ایجاد آکادمی ملی المپیک جمهوری اسلامی ایران در سال 1373 پی ریزی شد و با توجه به امکانات جدید، اساسنامه قبلی مصوب 1373/10/17 با اصلاحاتی توسط هیئت اجرایی وقت کمیته ملی المپیک در تاریخ 1380/12/25 تصویب گردید. سرانجام این مجموعه دربهار 1381 آماده بهره برداری و در تاریخ 1381/03/31 با حضور ریاست وقت کمیته بین المللی المپیک، آقای ژاک روگ ودیگر مقامات عالی رتبه ورزش کشور به طوررسمی افتتاح شد تا میعادگاه پویندگان علم و عمل درتوسعه ورزش و اصول المپیزم و کسب افتخارات ورزشی باشد .

مطابق ماده 27 اساسنامه کمیته ملی المپیک، آکادمی ملی المپیک کشورمان مرکز علمی، آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و هنری وابسته به کمیته ملی المپیک با وظایف زیر می باشد:

-انجام کلیه امور و فعالیت های کمیته در حوزه آموزشی، تحقیقاتی، پژوهشی- علمی و فرهنگی

-ارائه خدمات جهت آمادگی کلیه فدراسیون های ورزشی – قهرمانی به عنوان مرکز تمرینات تیم های ملی

-مدیریت و اجرا کلیه تست های قهرمانی، پزشکی، روانشناسی، ...

-مدیریت و مشارکت فعالیت های مشترک و هدفمند با کلیه مراکز علمی- پژوهشی، پژوهشگران و دانشجویان

همچنین آکادمی ملی المپیک کشورمان، بر اساس ماموریت و نقش خود ، موظف است با ارتباط مستمر و تعامل فعال با آکادمی بین المللی المپیک، در برنامه ها و نشست های مختلف این سازمان نیز در سطح بین المللی تعامل و مشارکت مستمر داشته باشد.


در حال حاضر بخش ها و مراکز آکادمی ملی المپیک ایران به شرح زیر می باشند:

-حوزه ریاست

-معاونت آموزش و پژوهش

-معاونت اجرایی

-مرکز آموزش مشمول بخش توسعه ارزش های المپیک

-مرکز پزشکی – ورزشی مشمول بخش های پزشکی، قلب و عروق، پیش گیری از آسیب های ورزشی، تغذیه ورزشی

-مرکز سنجش و توسعه قابلیت های جسمانی مشمول، بخش های سنجش و اندازه گیری، بیومکانیک، تست های قابلیت های جسمانی، تمرینات برتر، تمرینات آبی و ریکاوری، ...

-مرکز روانشناسی ورزشی

-هتلینگ

-سالن های چند منظوره ورزشی

-سالن اجتماعات

-کلاس های آموزشی

-سالن های تخصصی آمادگی جسمانی