/ نمایش جزییات خبر

بیانیه هیئت داوران چهارمین نمایشگاه و مسابقه هنر، ورزش، المپیک

بیانیه هیئت داوران چهارمین نمایشگاه و مسابقه هنر، ورزش، المپیک
بیانیه هیئت داوران چهارمین نمایشگاه و مسابقه هنر، ورزش، المپیک 20- 25 آذرماه 1387

بسمه تعالی

 

بیانیه هیأت داوران

"چهارمین نمایشگاه و مسابقه هنر، ورزش، المپیک و پارالمپیک"

سال ١٣٨٧

 

هیأت داوران چهارمین " نمایشگاه و مسابقه هنر، ورزش، المپیک و پارالمپیک" بدواً از دست اندرکاران و برگزار کنندگان مربوطه تشکر نموده و از کلیه هنرمندان شرکت کننده در این رویداد هنری ورزشی اعم از اینکه آثارشان در مسابقه پذیرفته شده یا نشده باشند سپاسگزاری و قدردانی می نماید.

هیئت داوران که مسئولیت انتخاب آثار را نیز به عهده داشته اند کلیه تلاش ها و توانائیها خود را در انجام وظیفه ای که به عهده داشته اند بکارگرفته و کوشش نموده اند از طریق انتخاب آثار بهتر و برتر واقعیت این رویداد هنری، ورزشی را به شایسته ترین و منصفانه ترین وجه خود بمنصه ظهور برسانند.

در مرحله انتخاب، آثار، مورد نظر هیأت داوران قرارگرفته است که با اجتناب از سخت گیریهای متداول با تساهل برخورد نموده تا حتی الامکان هیچ اثر با ارزشی از راه یابی به رقابت و نمایش حذف نشده و کلیه آثاری که به ترتیبی دارای ارزش های هنری بوده اند امکان نمایش داشته باشند. متقابلا در مرحله داوریِ آثارِ برگزیده و برندگان جوایز، معیارهای سخت گیرانه تری، مورد نظر بوده است.

در زمینه انتخاب آثار برگزیده و برندگان جوایز بیشترین توجه به آثاری بوده است که در آفرینش یک فضای تعامل استیتکی فی مابین هنرو ورزش موفق بوده و ضمن اجتناب از برداشت معمولی و متداول از ورزش و هنر، چشم اندازهای نوینی را در این ارتباط ارائه نموده اند.

هیئت داوران به نگرش های هنرمندانه و شیوه های اجرایی نو و انتخاب هوشمندانه مواد و مصالح و اجرای خوب آثار و بیان ساده و تاثیر گذار توجه نموده است.

هیأت داوران ذکر این نکته را ضروری می داند که گزینش های انجام شده در محدوده توانائی ها و علاقه مندی ها و اجماع نظرات اعضاء هیأت داوریِ اتفاق است و لذا نباید به عنوان قرینه ای در ارتباط با عدم اهمییت و شایستگی سایر آثار تلقی گردند.

اعضاء هیأت داوری اقرار می نمایند که در جریان انتخاب آثار و داوری به آثار ارزشمندی برخورد نموده اند که تحت تأثیر این آثار قرار گرفته و نمی توانند خوشحالی خود از این بابت ابراز ننموده و آن را پنهان نمایند.

هیأت داوران توصیه می نماید که آثار برندگان جوایز که با صرف هزینه و وقت و گذار از آموزه های سخت داوری مورد انتخاب قرار گرفته اند به هر ترتیب توسط مسئولین امر خریداری و از هم اکنون به منظور حفظ و نمایش در موزه در دست ساخت کمیته ملی المپیک و پارالمپیک در نظر گرفته شوند.

در خاتمه هیأت داوران با اتفاق آراء اسامی برندگان جوایز و شایستگان دریافت تندیس و لوح تقدیر چهارمین "نمایشگاه و مسابقه هنر، ورزش، المپیک" را  به شرح زیر اعلام نموده و ضمن تقدیم  صمیمانه ترین تبریکات خود پیشرفت و موفقیت روز افزون آنان را آرزو می نماید.

 

 

1-     رشته نقاشی :

جایزه اول تعلق می گیرد به خانم سمیرا نوع پرست با اثر روح در حرکت به جهت ایجاد حرکت و خلاقیت در نمایش ورزش سوارکاری ( شایسته دریافت معادل 6 سکه بهار آزادی- تندیس- لوح تقدیر و جایزه ویژه ریاست آکادمی ملی المپیک و پارالمپیک مبنی بر استفاده از امکانات ورزشی آکادمی ملی المپیک و پارالمپیک)

 

جایزه دوم تعلق می گیرد به آقای محمد معمارزاده با اثر المپیک به جهت استفاده از سنت های  نقاشی در بازی چوگان   ( شایسته دریافت معادل 4 سکه بهار آزادی- تندیس- لوح تقدیر و جایزه ویژه ریاست آکادمی ملی المپیک و پارالمپیک مبنی بر استفاده از امکانات ورزشی آکادمی ملی المپیک و پارالمپیک)

 

جایزه سوم: تعلق می گیرد  به خانم فرانک خائف با اثر چوگان به جهت استفاده از فضای متفاوت و مجازی در بازی چوگان ( شایسته دریافت معادل 2 سکه بهار آزادی- تندیس- لوح تقدیر و جایزه ویژه ریاست آکادمی ملی المپیک و پارالمپیک مبنی بر استفاده از امکانات ورزشی آکادمی ملی المپیک و پارالمپیک)

 

شایستگان دریافت تندیس و لوح تقدیر و جایزه ویژه ریاست آکادمی ملی المپیک و پارالمپیک مبنی بر استفاده از امکانات ورزشی آکادمی ملی المپیک و پارالمپیک) :

 

1-     مشترکاً سمیرا ناطقیان با عنوان المپیک از دیدگاه هنرمند و مرجان حبیبیان بدون عنوان 

2- سارا ابری بدون عنوان

3- مشترکاً الهه زارع- بدون عنوان و شهره دمستانی با اثر المپیک

4- رحمان احمدی ملکی با اثر پیوند حلقه ها

5- پریسا نجعی نژاد با اثر المپیکی پر افتخار

6- مشترکا ریحانه ابوالسباع با اثر منم بازی و فرشاد روحی با اثر لبخند نیما

7- مریم رضایی با اثر بسکتبال

 

 

2-     رشته مجسمه سازی و آثار حجمی:

جایزه اول تعلق می گیرد به خانم نسیم ابوالقاسم به مجموعه چیدمان های خیال پردازانه و خلاقانه ایشان به جهت توجه نفصا، تکثر چند گانگی و برگشت پذیری در آثار و استفاده مطلوب از حداقل گرایی با برداشتن زیرگانه از فضای مینیاتوری و فرهنگ خودی با بیانی ساده و تأثیر گذار. توجه به ورزش و هنر خارج از برداشت های متداول و خلق فضای استیکی تعامل فی مابین ورزش و هنر و طبیعت و خیال انگیزی در ارتباط با امکان تصور مصنوعی متفاوتی از ورزش و ارتباط ( شایسته دریافت معادل 6 سکه بهار آزادی- تندیس- لوح تقدیر و جایزه ویژه ریاست آکادمی ملی المپیک و پارالمپیک مبنی بر استفاده از امکانات ورزشی آکادمی ملی المپیک و پارالمپیک)

جایزه دوم تعلق می گیرد مشترکا به خانم معصومه روستا و آقای امین صدرایی طباطبایی به آثار نامردگان تحت عنوان بسکتبال معلولین و شناگران به خاطر اجرای خوب آثار توجه به فضا، توجه باستیک حرکات فیزیکی ورزش و جلوه های فرم و فضا و حرکت در عرصه تعامل هنر و ورزش. ( شایسته دریافت معادل 2 عدد سکه بهار آزادی- تندیس- لوح تقدیر و جایزه ویژه ریاست آکادمی ملی المپیک و پارالمپیک مبنی بر استفاده از امکانات ورزشی آکادمی ملی المپیک و پارالمپیک به طور جداگانه )

 

جایزه سوم: تعلق می گیرد مشترکأ به خانم مهری شاپوری و آقای محمد کردی به اثر بدون عنوان خانم شاپوری و اثر تحت عنوان " حادثه برای یک دوچرخه سوار " آقای محمد کردی به خاطر مفهوم گرایی آثار ضمن توجه به فرم و فضا و حرکت و انگیزش ها روانی انسانی بیننده و از طرفی دیگر انگیزش بصری استیکی در ارتباط با هنر و ورزش. ( شایسته دریافت معادل1 سکه بهار آزادی- تندیس- لوح تقدیر و جایزه ویژه ریاست آکادمی ملی المپیک و پارالمپیک مبنی بر استفاده از امکانات ورزشی آکادمی ملی المپیک و پارالمپیک به طور جداگانه)

 

شایستگان دریافت تندیس و لوح تقدیر:

1-     فرزین هدایت زاده با عنوان ابر انسان

2-     خانم الهام بلورچیان با عنوان اسکی باز

3-     خانم نگار مبارک زاده با عنوان دویدن روی ابرها

4-     فرزانه وزیری تبار با عنوان المپیک

5-     نادر جلال و سید ابوالقاسم سعادتمند روح در حرکت

6-     آزاده طیبی بدون عنوان

7-     محمد امین ملکیان بدون عنوان

3-     رشته پوستر:

جایزه اول تعلق می گیرد به خانم الهام اسدی برای دو پوستر با عنوان های : ورزش، بازگشت به تندرستی -  ورزش و طبیعت زیبا به دلیل توجه به محیط زیست وطبیعت و اجرای بدیع     ( شایسته دریافت معادل 6 سکه بهار آزادی- تندیس- لوح تقدیر و جایزه ویژه ریاست آکادمی ملی المپیک و پارالمپیک مبنی بر استفاده از امکانات ورزشی آکادمی ملی المپیک و پارالمپیک)

 

جایزه دوم تعلق می گیرد به آقای محمد صابر شیخ رضایی با اثر نبرد قهرمان به جهت استفاده از سنت های پهلوانی و اخلاقی ( شایسته دریافت معادل 4 عدد سکه بهار آزادی- تندیس- لوح تقدیر و جایزه ویژه ریاست آکادمی ملی المپیک و پارالمپیک مبنی بر استفاده از امکانات ورزشی آکادمی ملی المپیک و پارالمپیک به طور جداگانه )

 

جایزه سوم: تعلق می گیرد پریسا لعل خوشاب با اثر المپیک، بهترین برای همبستگی                       ( شایسته دریافت معادل 2 عدد سکه بهار آزادی- تندیس- لوح تقدیر و جایزه ویژه ریاست آکادمی ملی المپیک و پارالمپیک مبنی بر استفاده از امکانات ورزشی آکادمی ملی المپیک و پارالمپیک به طور جداگانه )

 

 

شایستگان دریافت تندیس و لوح تقدیر:

1 - امیر حسام رنجبری با اثر المپیک و صلح

2- فاطمه نانچایی با عنوان شیرجه  

3- محمد جمشیدی با اثر چوگان

4- ثمینه حدادی با اثر مبارزه جوان مردانه

5- ساناز زنجانیان و محمد سعید نقاشیان با اثر یادمان های ورزشی در آثار میراث فرهنگی

6- اشرف السادات مجابی با اثر پارالمپیک

7- شهریار آریا فر با اثر اولین دوره مسابقات اسکی

 

4-     رشته کاریکاتور:

جایزه اول تعلق می گیرد بهآقای بهمن عبدی بدون عنوان  ( شایسته دریافت معادل 6 سکه بهار آزادی- تندیس- لوح تقدیر و جایزه ویژه ریاست آکادمی ملی المپیک و پارالمپیک مبنی بر استفاده از امکانات ورزشی آکادمی ملی المپیک و پارالمپیک)

 

    

  جایزه دوم تعلق می گیرد به آقای محمد بوستانی گلستانی- بدون عنوان( شایسته دریافت معادل 4 سکه بهار آزادی- تندیس- لوح تقدیر و جایزه ویژه ریاست آکادمی ملی المپیک و پارالمپیک مبنی بر استفاده از امکانات ورزشی آکادمی ملی المپیک و پارالمپیک)

 

 

جایزه سوم: تعلق می گیرد به آقای محمد امین آقایی با اثرروح جوان مردی   ( شایسته دریافت معادل 2سکه بهار آزادی- تندیس- لوح تقدیر و جایزه ویژه ریاست آکادمی ملی المپیک و پارالمپیک مبنی بر استفاده از امکانات ورزشی آکادمی ملی المپیک و پارالمپیک)

 

 

 

 

 

شایستگان دریافت تندیس و لوح تقدیر:

1-     علی شعبانی بدون عنوان

2-     حمید رضا مسیبی- بدون عنوان

3-     جابر اسدی- بدون عنوان

4-     ندا تنهایی مقدم بدون عنوان

5-     شهرام رضایی- بدون عنوان

6-     محمود نظری با اثر مهره ها

7-     بهاره زارع با اثر عشق

 

5-     معرفی برگزیدگان بخش پارالمپیک به جهت داشتن نگاه ویژه به پارالمپیک:

 

رشته نقاشی:

1- آرش رزقی با اثر روح در حرکت  ( شایسته دریافت 5/1 سکه و لوح تقدیر)

2- آویز میرفخرایی با اثر اسکی باز( شایسته دریافت  1سکه و لوح تقدیر)

3- زهره اعتضاد السلطنه با اثر پارالمپیک ( شایسته دریافت 75% سکه و لوح تقدیر)

4- سپیده سحر با اثر ویلچر( شایسته دریافت 5/0 سکه و لوح تقدیر)

5- شهره خادمی با اثرالمپیک ( شایسته دریافت 5/0 سکه و لوح تقدیر)

6- سکینه شاهی بدون عنوان( شایسته دریافت 5/0 سکه و لوح تقدیر)

7-  ما شاء الله صادقی با اثرورزش پارالمپیک ( شایسته دریافت 5/0 سکه و لوح تقدیر)

8- مرجان حبیبیان با اثر پارالمپیک ( شایسته دریافت 5/0 سکه و لوح تقدیر)

9- لادن افشارزاده با اثر ویلچر ( شایسته دریافت 5/0 سکه و لوح تقدیر)

10- صدیقه صافی با اثرپارالمپیک( شایسته دریافت 5/0 سکه و لوح تقدیر)

11- بابک خدابنده بدون عنوان ( شایسته دریافت 5/0 سکه و لوح تقدیر)

 

 

رشته حجم:

1-     نادر جلال وابوالقاسم سعادتمند با اثر روح در حرکت ( شایسته دریافت 5/1 سکه و لوح تقدیر)

2-     علی محمد محمدی ثابت با اثر قهرمان پارالمپیک( شایسته دریافت 1 سکه و لوح تقدیر)

3-     منصور آذری با اثر روح در حرکت( شایسته دریافت 75%  سکه و لوح تقدیر)

4-     سعید شجاعی با عنوان پارالمپیک ( شایسته دریافت 5/0  سکه و لوح تقدیر)

5-     آرش مشتعل با اثر سوارکاری( شایسته دریافت 1  سکه و لوح تقدیر)

 

 

 

 

رشته کاریکاتور:

1- طاها غنیمی فر با اثر پارالمپیک ( شایسته دریافت 5/1  سکه و لوح تقدیر)

2-     ندا تنهایی مقدم با اثر پارالمپیک ( شایسته دریافت 1  سکه و لوح تقدیر)

3-     شهرام رضایی بدون عنوان ( شایسته دریافت 75%  سکه و لوح تقدیر)

4-     اشکان سپهر بدون عنوان  ( شایسته دریافت 5/0  سکه و لوح تقدیر)

5-     علی شعبانی با اثر پارالمپیک ( شایسته دریافت 5/0  سکه و لوح تقدیر)

6- سعید صادقی با عنوان پارالمپیک ( شایسته دریافت 5/0  سکه و لوح تقدیر)

7- مهدی صفری با اثر پارالمپیک  ( شایسته دریافت 5/0  سکه و لوح تقدیر)

 

 

 

رشته پوستر:

1-     علی محمد محمدی ثابت بدون عنوان ( شایسته دریافت 5/1  سکه و لوح تقدیر)

2-     روناک جعفری بااثر هنرو زیبایی در ورزش( شایسته دریافت 1  سکه و لوح تقدیر)

3-     اشرف السادات مجابی با اثر پارالمپیک ( شایسته دریافت 5/1  سکه و لوح تقدیر)

۲۳ بهمن ۱۳۸۷ ۱۵:۴۱
تعداد بازدید : ۵,۱۳۷

نظرات بینندگان

تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید