حضور وزیر ورزش و جوانان در نودمین نشست هیأت اجرایی کمیته ملی المپیک

حضور وزیر ورزش و جوانان در نودمین نشست هیأت اجرایی کمیته ملی المپیک8

دوشنبه ۱۵ شهریور ۱۴۰۰

حضور وزیر ورزش و جوانان در نودمین نشست هیأت اجرایی کمیته ملی المپیک7

دوشنبه ۱۵ شهریور ۱۴۰۰

حضور وزیر ورزش و جوانان در نودمین نشست هیأت اجرایی کمیته ملی المپیک6

دوشنبه ۱۵ شهریور ۱۴۰۰

حضور وزیر ورزش و جوانان در نودمین نشست هیأت اجرایی کمیته ملی المپیک5

دوشنبه ۱۵ شهریور ۱۴۰۰

حضور وزیر ورزش و جوانان در نودمین نشست هیأت اجرایی کمیته ملی المپیک4

دوشنبه ۱۵ شهریور ۱۴۰۰

حضور وزیر ورزش و جوانان در نودمین نشست هیأت اجرایی کمیته ملی المپیک3

دوشنبه ۱۵ شهریور ۱۴۰۰

حضور وزیر ورزش و جوانان در نودمین نشست هیأت اجرایی کمیته ملی المپیک2

دوشنبه ۱۵ شهریور ۱۴۰۰

حضور وزیر ورزش و جوانان در نودمین نشست هیأت اجرایی کمیته ملی المپیک1

دوشنبه ۱۵ شهریور ۱۴۰۰
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.