بازدید وزیر ورزش و جوانان از آکادمی ملی المپیک و اردوهای تمرینی تیم‌های ملی

بازدید وزیر ورزش و جوانان از مراکز آکادمی ملی المپیک و اردوهای تمرینی11

دوشنبه ۱۵ شهریور ۱۴۰۰

بازدید وزیر ورزش و جوانان از مراکز آکادمی ملی المپیک و اردوهای تمرینی10

دوشنبه ۱۵ شهریور ۱۴۰۰

بازدید وزیر ورزش و جوانان از مراکز آکادمی ملی المپیک و اردوهای تمرینی9

دوشنبه ۱۵ شهریور ۱۴۰۰

بازدید وزیر ورزش و جوانان از مراکز آکادمی ملی المپیک و اردوهای تمرینی8

دوشنبه ۱۵ شهریور ۱۴۰۰

بازدید وزیر ورزش و جوانان از مراکز آکادمی ملی المپیک و اردوهای تمرینی7

دوشنبه ۱۵ شهریور ۱۴۰۰

بازدید وزیر ورزش و جوانان از مراکز آکادمی ملی المپیک و اردوهای تمرینی6

دوشنبه ۱۵ شهریور ۱۴۰۰

بازدید وزیر ورزش و جوانان از مراکز آکادمی ملی المپیک و اردوهای تمرینی5

دوشنبه ۱۵ شهریور ۱۴۰۰

بازدید وزیر ورزش و جوانان از مراکز آکادمی ملی المپیک و اردوهای تمرینی4

دوشنبه ۱۵ شهریور ۱۴۰۰

بازدید وزیر ورزش و جوانان از مراکز آکادمی ملی المپیک و اردوهای تمرینی3

دوشنبه ۱۵ شهریور ۱۴۰۰

بازدید وزیر ورزش و جوانان از مراکز آکادمی ملی المپیک و اردوهای تمرینی2

دوشنبه ۱۵ شهریور ۱۴۰۰
صفحه ۱ از ۲
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.