افتتاح سالن فانکشنال آکادمی ملی المپیک با حضور وزیر ورزش و جوانان

افتتاحیه سالن فانکشنال آکادمی ملی المپیک با حضور وزیر ورزش و جوانان4

دوشنبه ۱۵ شهریور ۱۴۰۰

افتتاحیه سالن فانکشنال آکادمی ملی المپیک با حضور وزیر ورزش و جوانان5

دوشنبه ۱۵ شهریور ۱۴۰۰

افتتاحیه سالن فانکشنال آکادمی ملی المپیک با حضور وزیر ورزش و جوانان3

دوشنبه ۱۵ شهریور ۱۴۰۰

افتتاحیه سالن فانکشنال آکادمی ملی المپیک با حضور وزیر ورزش و جوانان2

دوشنبه ۱۵ شهریور ۱۴۰۰

افتتاحیه سالن فانکشنال آکادمی ملی المپیک با حضور وزیر ورزش و جوانان1

دوشنبه ۱۵ شهریور ۱۴۰۰
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.