نشست مشترک آکادمی ملی المپیک با پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی

جلسه آکادمی با پژوهشگاه2

جلسه آکادمی با پژوهشگاه2

چهارشنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۹
جلسه آکادمی با پژوهشگاه18

جلسه آکادمی با پژوهشگاه18

چهارشنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۹
جلسه آکادمی با پژوهشگاه17

جلسه آکادمی با پژوهشگاه17

چهارشنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۹
جلسه آکادمی با پژوهشگاه16

جلسه آکادمی با پژوهشگاه16

چهارشنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۹
جلسه آکادمی با پژوهشگاه15

جلسه آکادمی با پژوهشگاه15

چهارشنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۹
جلسه آکادمی با پژوهشگاه14

جلسه آکادمی با پژوهشگاه14

چهارشنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۹
جلسه آکادمی با پژوهشگاه13

جلسه آکادمی با پژوهشگاه13

چهارشنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۹
جلسه آکادمی با پژوهشگاه12

جلسه آکادمی با پژوهشگاه12

چهارشنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۹
جلسه آکادمی با پژوهشگاه11

جلسه آکادمی با پژوهشگاه11

چهارشنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۹
جلسه آکادمی با پژوهشگاه10

جلسه آکادمی با پژوهشگاه10

چهارشنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۹
صفحه ۱ از ۲ ۲
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.