نشست رئیس آکادمی ملی المپیک با اصحاب رسانه (دوشنبه 19 آذرماه 1397)

نشست1

نشست1

دوشنبه ۱۹ آذر ۱۳۹۷
نشست2

نشست2

دوشنبه ۱۹ آذر ۱۳۹۷
نشست3

نشست3

دوشنبه ۱۹ آذر ۱۳۹۷
نشست4

نشست4

دوشنبه ۱۹ آذر ۱۳۹۷
نشست5

نشست5

دوشنبه ۱۹ آذر ۱۳۹۷
نشست6

نشست6

دوشنبه ۱۹ آذر ۱۳۹۷
نشست 7

نشست 7

دوشنبه ۱۹ آذر ۱۳۹۷
نشست8

نشست8

دوشنبه ۱۹ آذر ۱۳۹۷
نشست9

نشست9

دوشنبه ۱۹ آذر ۱۳۹۷
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.