/ مراکز آکادمی / مرکز سنجش / مرکز تمرینات آبی

مرکز تمرینات آبی و استخر

 

معرفی:

استخر ,و مرکز تمرینات آبی آکادمی المپیک با هدف ارائه خدمات به ورزشکاران، مراجعه کننده ها،  افراد شرکت کننده در برخی از برنامه های آکادمی و نیز کارکنان خود به امکانات و خدمات زیر فعالیت می نماید:

 

 

بخش های مرکز :

·        بخش اسپا ( SPA )

·        بخش تمرینات آبی

·        بخش ریلکسیشن و ریکاوری

·        بخش پژوهش های آبی

 

وظایف و خدمات :

 

1.       ارائه سرویس های بازگشت به حالت اولیه و استفاده از ( استخر، سونا، جکوزی ) جهت رفع خستگی ناشی از تمرین ورزشکاران در بخش اسپا.

2.       ارائه خدمات تمرینات آبی با استفاده از وسایل و تجهیزات مقاومتی و شناوری و انجام تمرینات شبیه سازی شده رشته های مختلف ورزشی جهت حفظ فاکتورهای آمادگی جسمانی.

3.       ارائه خدمات بازگشت به حالت اولیه و رفع خستگی با  استفاده از دستگاههای 1- وان اگورا 2- وان ویژن 3- دوش سه جهته 4- ایستگاههای شن، جهت آرام سازی و ریلکسیشن.

4.       انجام طرح های تحقیقاتی و پایان نامه با همکاری دانشگاههای تربیت بدنی کشور.