/ درباره آکادمی

تاریخچه

اندیشه و طرح ایجاد آکادمی ملی المپیک جمهوری اسلامی ایران در سال 1373 پی ریزی شد وبا توجه به امکانات جدید و اساسنامه قبلی مصوب 1373/10/17 با اصلاحاتی توسط هیئت محترم اجرایی کمیته ملی المپیک در تاریخ 1380/12/25 تصویب شد و سرانجام این مجموعه دربهار 1381 آماده بهره برداری گردید. آکادمی ملی المپیک در تاریخ 1381/03/31 با حضور ریاست محترم کمیته بین المللی المپیک ودیگر مقامات عالی رتبه ورزش کشور به طوررسمی افتتاح شد تا میعادگاه پویندگان علم و عمل درتوسعه ورزش و اصول المپیزم و کسب افتخارات ورزشی باشد .

 

بسم الله الرحمن الرحیم

در تاریخ سی ام خردادماه سال یکهزارو سیصد هشتاد ویک هجری شمسی آکادمی ملی المپیک ایران با حضور جناب آقای مهندس مهر علیزاده معاون رییس جمهور ورییس سازمان تربیت بدنی وجناب آقای مهندس سید مصطفی هاشمی طباء رییس کمیته ملی المپیک جمهوری اسلامی ایران وعضو کمیته بین المللی المپیک افتتاح می شود .

دکتر ژاگ روگ

 

رییس کمیته بین المللی المپیک